Sử dụng bnp và nt – probnp trong chẩn đoán suy tim tại khoa cấp cứu: một tổng quan hệ thống.

Use of BNP and NT-proBNP for the diagnosis of heart failure in the emergency department: a systematic review of the evidence.

Hill SA, Booth RA, Santaguida PL, Don-Wauchope A, Brown JA, Oremus M, Ali U, Bustamam A, Sohel N, McKelvie R, Balion C, Raina P.

Heart Fail Rev. 2014 Aug;19(4):421-38. doi: 10.1007/s10741-014-9447-6.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24957908.

TÓM TẮT

Mục đích của chúng tôi là xác định các đặc tính của BNP và NT-proBNP trong chẩn đoán suy tim cho bệnh nhân vào Khoa cấp cứu hoặc Trung tâm cấp cứu. Chúng tôi đã tìm trong Medline, Embase, AMED, Cochrane, Cochrane Database of Systematic Reviews, và CINAHL cho các bài báo bằng tiếng Anh được xuất bản từ năm 1989 đến tháng 6 năm 2012. Các nghiên cứu đã được giới hạn ở những người sử dụng xét nghiệm đã được FDA chấp thuận.

Chúng tôi đã thử nghiệm với 3 điểm cắt đã được xác định trước (nhà sản xuất đề xuất, tối ưu của các nhà nghiên cứu và thấp nhất) và xem xét ảnh hưởng của tuổi tác, giới tính, sắc tộc và chức năng thận. Chúng tôi sử dụng công cụ QUADAS-2 để kiểm tra nguy cơ sai số và khả năng áp dụng, và AHRQ Methods Guide để đánh giá độ mạnh của bằng chứng. Có 76 bài báo đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi, 37 bài khảo sát BNP, 25 bài về NT-proBNP và 14 bài về cả hai. Độ nhạy và độ đặc hiệu gộp cho BNP tại ba điểm cắt được chỉ định trước tương ứng 95%, 91% và 95% (độ nhạy) và 55%, 80% và 67% (độ đặc hiệu). Đối với NT-proBNP, độ nhạy và độ đặc hiệu ở cùng các điểm cắt là 91%, 90% và 96% (độ nhạy) và 67%, 74% và 55% (độ đặc hiệu). Cả BNP và NT-proBNP đều thể hiện tốt để chẩn đoán loại trừ hơn là chẩn đoán xác định suy tim ở bệnh nhân tại Khoa cấp cứu hoặc các Trung tâm cấp cứu. Cả BNP và NT-proBNP đều có liên quan thuận với tuổi tác và có liên quan nghịch với chức năng thận. Tuy nhiên, tác động của các yếu tố này đối với việc lựa chọn các điểm cắt tối ưu là không rõ ràng. Đối với BNP, điểm cắt được đồng thuận là 100 pg / mL. Không có sự đồng thuận rõ ràng cho NT-proBNP, nhưng các điểm cắt được điều chỉnh theo tuổi là 450 pg / mL ở bệnh nhân <50 tuổi, 900 pg / mL ở bệnh nhân 50-75 tuổi và 1,800 pg / mL ở bệnh nhân trên 75 tuổi, được xem xét và chấp nhận.

Người dịch: Bs Tạ Hoàng Thanh Phụng, Khoa cấp cứu, BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)