Sự cô đơn và cô lập xã hội là yếu tố nguy cơ cho bệnh lý mạch vành và đột quỵ: tổng quan hệ thống và phân tích gộp.

 

Loneliness and social isolation as risk factors for coronary heart disease and stroke: systematic review and meta-analysis.

Valtorta NK1Kanaan M1Gilbody S1Ronzi S2Hanratty B3.

Heart. 2016 Jul 1;102(13):1009-16. doi: 10.1136/heartjnl-2015-308790. Epub 2016 Apr 18.

Đặt vấn đề:

Ảnh hưởng của các mối quan hệ xã hội đến bệnh tật được chấp nhận rộng rãi, nhưng mức độ của nguy cơ đối với bệnh lý tim mạch vẫn chưa rõ.

Mục tiêu:

Chúng tôi đã tiến hành tổng quan có hệ thống và phân tích gộp để tìm mối liên hệ giữa sự cô đơn hoặc cách ly xã hội và bệnh mạch vành (CHD) và đột quỵ.

Phương pháp:

Mười sáu cơ sở dữ liệu điện tử đã được tìm kiếm một cách hệ thống cho các nghiên cứu theo chiều dọc ở các nước có thu nhập cao và được xuất bản cho đến tháng 5 năm 2015. Hai nhà tổng quan độc lập đã sàng lọc các nghiên cứu để đưa vào và trích xuất dữ liệu. Chúng tôi đánh giá chất lượng bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận thành phần và dữ liệu tổng hợp để phân tích bằng cách sử dụng các mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên.

Kết quả:

Trong số 35 dữ liệu được thu thập, 23 tài liệu đáp ứng các tiêu chuẩn nghiên cứu. Có tổng số 4628 biến cố về CHD và 3002 về đột quỵ được ghi lại trong các giai đoạn theo dõi từ 3 đến 21 năm. Báo cáo của 11 nghiên cứu về CHD và 8 nghiên cứu về đột quỵ 8 cung cấp dữ liệu thích hợp cho phân tích gộp. Các mối quan hệ xã hội kém có liên quan đến tăng 29% nguy cơ sự cố CHD (nguy cơ tương đối gộp: 1,29, KTC 95% 1,04 đến 1,59) và tăng 32% nguy cơ đột quỵ (nguy cơ tương đối gộp: 1,32, KTC 95% 1,04 đến 1,68). Phân tích phân nhóm không xác định bất kỳ sự khác biệt nào theo giới tính.

Kết luận:

Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng sự thiếu hụt trong các mối quan hệ xã hội có liên quan với tăng nguy cơ biến chứng bệnh mạch vành và đột quỵ.

Người dịch: Bs Trung, BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)