Statins và nguy cơ phát sinh bệnh tiểu đường: một phân tích tông hợp các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên

Lancet. 2010 Feb 27;375(9716):735-42. Epub 2010 Feb 16.

Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials.

Sattar NPreiss DMurray HMWelsh PBuckley BMde Craen AJSeshasai SRMcMurray JJFreeman DJJukema JWMacfarlane PWPackard CJStott DJWestendorp RG,Shepherd JDavis BRPressel SLMarchioli RMarfisi RMMaggioni APTavazzi LTognoni GKjekshus JPedersen TRCook TJGotto AMClearfield MBDowns JR,Nakamura HOhashi YMizuno KRay KKFord I.

British Heart Foundation GlasgowCardiovascular Research Centre, Universityof Glasgow, Glasgow, UK. nsattar@clinmed.gla.ac.uk

ĐẶT VẤN ĐỀ: Thử nghiệm của liệu pháp statin đã có kết quả trái ngược nhau về nguy cơ phát sinh bệnh tiểu đường ở những bệnh nhân được dùng statins. Chúng tôi nhằm mục đích làm một phân tích tổnng hợp các dữ liệu được công bố và chưa công bố để xem có sự liên hệ nào giữa việc sử dụng statin và phát sinh bệnh tiểu đường. 

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi tìm kiếm MEDLINE, EMBASE, và các danh bạ trung tâm của Cochrane gồm các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) với statins  từ năm 1994-2009. Chúng tôi chỉ lấy các thử nghiệm với hơn 1000 bệnh nhân tham gia và được theo dõi giống nhau ở cả 2 nhóm và thời gian theo dõi hơn 1 năm. Chúng tôi loại bỏ các thử nghiệm của bệnh nhân ghép tạng hoặc những BN cần chạy thận nhân tạo. Chúng tôi dùng thống kê I(2) để đo lường sự không đồng nhất giữa các thử nghiệm và ước tính nguy cơ phát sinh bệnh tiểu đường bằng phân tích tổng hợp với mô hình ảnh hưởng biến thiên.

KẾT QUẢ: Chúng tôi xác định 13 thử nghiệm statin với 91.140 người tham gia, trong đó có 4.278 người ( 2226 dùng statin  và 2052 nhóm chứng) với thời gian trung bình là 4 năm. Statin điều trị làm tăng 9% nguy cơ phát sinh bệnh tiểu đường với OR= 1.09 (KTC 95%: 1.02-1.17), với tính không đồng nhất thấp (I (2) = 11%. Phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ phát sinh tiểu đường cao nhất ở nhóm người lớn tuổi, chỉ số khối cơ thể (BMI) và nồng độ LDL-cholesterol không làm thay đổi nguy cơ. Cứ 255 (95% CI 150-852) bệnh nhân được điều trị với statins trong 4 năm thì có 1 BN bị tiểu đường. 

KẾT LUẬN: Điều trị Statin có làm tăng nhẹ nguy cơ phát sinh bệnh tiểu đường, nhưng nguy cơ là thấp cả về số tuyệt đối và khi so sánh với việc giảm các biến cố bệnh mạch vành. Do vậy về mặt thực hành lâm sàng ở bệnh nhân có nguy cơ tim mạch trung bình hoặc cao hoặc hiện có bệnh tim mạch thì không nên thay đổi.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)