Statins trong phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Statins for the prevention and treatment of infections: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 2009 Oct 12;169(18):1658-67. Tleyjeh IM, Kashour T, Hakim FA, Zimmerman VA, Erwin PJ, Sutton AJ, Ibrahim T.

Department of Medicine,KingFahdMedicalCity,Riyadh,Saudi Arabia.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Nhiều bằng chứng dịch tễ học cho thấy rằng sử dụng statin có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng liên quan đến nhiễm trùng. Mục tiêu của chúng tôi là xem xét mối liên quan giữa sử dụng statin với nguy cơ và kết cục nhiễm trùng. 

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi tìm kiếm các dữ liệu điện tử từ tháng 12/2007 gồm các thử nghiệm ngẫu nhiên và các nghiên cứu đoàn hệ nghiên cứu về sự liên quan giữa sử dụng statin và nguy cơ hoặc kết cục nhiễm trùng. Lấy các dữ liệu về đặc điểm nghiên cứu, đo lường việc sử dụng statin, kết cục (đã điều chỉnh các yếu tố nhiễu) và đánh giá chất lượng các thử nghiệm này.   

KẾT QUẢ: Tổng hợp gồm 16 nghiên cứu đoàn hệ với mẫu đại diện khác nhau, đánh giá kết quả, và so sánh giữa nhóm phơi nhiễm (uống statin) và nhóm không phơi nhiễm ( không uống statin). Có 9 nghiên cứu đoàn hệ nghiên cứu về vai trò của statin trong điều trị nhiễm trùng: du khuẩn huyết (n = 3), viêm phổi (n= 3), nhiễm trùng huyết (n = 2), và các bệnh nhiễm trùng (n = 1). Ước tính độ ảnh hưởng hiệu chỉnh gộp về lợi ích của statins là 0,55 (KTC 95%, 0,36-0,83; I (2) = 76,5%). Có 7 nghiên cứu đoàn hệ nghiên cứu về vai trò của statin trong phòng ngừa nhiễm trùng: bệnh mạch máu (n = 3), bệnh thận mãn tính (n = 1), bệnh đái tháo đường (n = 1), nhiễm trùng tại ICU (n = 1), và các bệnh tổng quát (n = 1).  Ước tính độ ảnh hưởng hiệu chỉnh gộp về lợi ích của statins là 0,57 (KTC 95%, 0,43-0,75; I (2) = 82%). Có một số bằng chứng về sự sai lệch xuất bản cho phân tích (test Egger; P = 0,07). Phân tích hồi qui tổng hợp không thấy được các yếu tố ảnh hưởng cắt nghĩa về tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu. 

KẾT LUẬN: Kết quả phân tích tổng hợp của chúng tôi cho thấy dùng statin là có lợi trong điều trị và phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng khác nhau.  Có thể có sự không đồng nhất và sai lệch xuất bản do đó cần có các thử nghiệm ngẫu nhiên để xác định lợi ích của statin trong phòng và điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)