Statin-kết hợp giảm trí nhớ: phân tích báo cáo của 60 trường hợp và tổng quan y văn

Leslie R. , Melinda W., Beth M A, P. Murali D. Leslie R. Wagstaff, Statin-Associated Memory Loss: Analysis of 60 Case Reports and Review of the Literature Pharmacotherapy. 2003;23(7) © 2003 Pharmacotherapy Publications

 

Mục tiêu: Tổng quan các trường hợp báo cáo của statin-kết hợp giảm trí nhớ cũng như các chứng cứ được công bố và ý kiến chống đối.

 

Phương pháp: Chúng tôi nghiên cứu hệ thống giám sát thuốc MedWatch của FDA từ tháng 11/1997 đến tháng 2/2002 cho các báo cáo của statin-kết hợp giảm trí nhớ. Chúng tôi cũng xem xét các y văn học đã được xuất bản (sử dụng MEDLINE) và  thông tin kê đơn cho các loại thuốc này.

Kết quả: Trong số 60 bệnh nhân được xác định người đã mất trí nhớ liên kết với statin, 36 người sử dụng simvastatin, 23người sử dụng Atorvastatin, và 1 người sử dụng pravastatin. Khoảng 50% số bệnh nhân ghi tác dụng phụ bất lợi trong vòng 2 tháng điều trị. Mười bốn (56%) trong 25 bệnh nhân lưu ý cải thiện khi dừng sử dụng statin . Mất trí nhớ trở lại trong bốn bệnh nhân sử dụng lại thuốc. Không ai trong số 60 báo cáo kết quả kiểm tra nhận thức. Hai thử nghiệm giả dược đối chứng cho thấy không có lợi ích cho statin về nhận thức hoặc bệnh tật. Một thử nghiệm có đối chứng của simvastatin cho thấy không có ảnh hưỡng trên nồng độ amyloid não. Trong một nghiên cứu nhỏ ngẫu nhiên, bệnh nhân được sử dụng statin cho thấy một xu hướng về nhận thức thấp hơn so với những người nhận giả dược. Năm nghiên cứu quan sát cho thấy nguy cơ của chứng mất trí thấp hơn trong số các bệnh nhân nhận được statin.

Kết luận: Y văn hiện nay là mâu thuẫn về các tác dụng của statin trên mất trí nhớ. Nghiên cứu thực nghiệm hỗ trợ các liên kết giữa lượng cholesterol đưa vào và tổng hợp amyloid; các nghiên cứu quan sát chỉ ra rằng bệnh nhân nhận được statin có nguy cơ giảm trí nhớ. Tuy nhiên, các nghiên cứu tiến cứu cho thấy không có lợi ích nhận thức hoặc antiamyloid cho statin nào. Ngoài ra, các trường hợp báo cáo thổi phòng khả năng rằng statin, trong trường hợp hiếm, có thể kết hợp với suy nhận thức, mặc dù nguyên nhân thì không được rõ.

Người dịch: BS Trung K. ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)