Statin có liên quan với giảm nguy cơ ung thư dạ dày: một phân tích tổng hợp

Eur J Clin Pharmacol. 2013 Oct;69(10):1855-60. doi: 10.1007/s00228-013-1547-z. Epub 2013 Jun 9.

Statins are associated with reduced risk of gastric cancer: a meta-analysis.

Wu XD1, Zeng KXue FQChen JHChen YQ.

Đặt vấn đề: 

Statins được chỉ định rộng rãi để làm giảm nồng độ cholesterol trong phòng chống bệnh tim mạch xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về tác động của statin trên nguy cơ ung thư vẫn chưa ngã ngũ. Mục đích của phân tích tổng hợp này nhằm nghiên cứu việc sử dụng statin và nguy cơ ung thư dạ dày.

 Phương pháp:

Tìm kiếm tài liệu trên PubMed và EMBASE đến tháng 3 năm 2013. các nghiên cứu đoán hệ, bệnh-chứng hoặc đối chứng ngẫu nhiên (RCT) và xem xét mối quan hệ giữa sử dụng statin và nguy cơ ung thư dạ dày. Bổ sung tìm kiếm từ các thư mục của các bài báo. Một mô hình ảnh hưởng biến thiên đã được sử dụng để tính toán nguy cơ tương đối (RR) với khoảng tin cậy 95% (KTC 95%).

Kết quả:

Phân tích post-hoc 26 nghiên cứu RCT gồm 290 ca ung thư dạ dày và 8 nghiên cứu quan sát có 7.321 ca ung thư dạ dày. Statin sử dụng được chứng minh có liên quan đáng kể với việc giảm 27% nguy cơ ung thư dạ dày (RR = 0,73, KTC 95%  = 0,58-0,93), có sự đồng nhất đáng kể giữa các nghiên cứu (I (2) = 88,9%). Ngoại trừ một nghiên cứu trong đó tất cả các đối tượng mắc bệnh nhân tiểu đường thì có kết quả thấp hơn, nhưng đồng nhất với RR = 0,85, KTC 95%  = 0,80-0,91, tôi (2) = 0,0%). Những phát hiện này cũng phù hợp trong phân tích phân nhóm.

Kết luận:

Một phân tích tổng hợp các bằng chứng hiện có, chủ yếu là từ các nghiên cứu quan sát, cho thấy rằng việc sử dụng statin làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)