Spironolactone liều thấp: điều trị tràn dịch khớp gối

Low-dose Spironolactone: Treatment for Osteoarthritis-related Knee Effusion.

Elsaman AM1Radwan AR1Mohammed WI1Ohrndorf S2.

J Rheumatol. 2016 Jun;43(6):1114-20. doi: 10.3899/jrheum.151200. Epub 2016 MỤC TIÊU:

Để đánh giá hiệu quả của spironolactone trong điều trị thoái khớp gối có tràn dịch so với ibuprofen, chườm lạnh, và giả dược.

PHƯƠNG PHÁP:

Nghiên cứu này được thực hiện trên 200 bệnh nhân, từ 40 tuổi trở lên, tại phòng khám ngoại trú Khoa khớp của Bệnh viện Đại học Sohag với tràn dịch khớp gối đơn thuần dựa trên khám lâm sàng, siêu âm cơ xương khớp, và phân tích dịch khớp. Trong nhóm 1 gồm 50 bệnh nhân dùng spironolactone 25 mg mỗi ngày trong 2 tuần; ở nhóm 2 gồm 50 bệnh nhân dùng ibuprofen 1200 mg mỗi ngày trong 2 tuần; ở nhóm 3 gồm 50 bệnh nhân sử dụng chườm lạnh 2 lần / ngày trong 2 tuần; và ở nhóm 4 gồm 50 bệnh nhân dùng giả dược trong cùng thời gian. Dịch > 4 mm được coi là tràn dịch. Giảm dịch để đạt độ dày dưới 4 mm được xem là cải thiện hoàn toàn, và giảm độ dịch dưới 4 mm được coi là cải thiện một phần.

KẾT QUẢ:

Tuổi trung bình của những người tham gia là 51,2 ± 8,1 năm. Thời gian tràn dịch trung bình là 16,5 ± 3,6 ngày. Trong nhóm 1 có 66% cải thiện hoàn toàn, 20% cải thiện một phần và 14% không cải thiện. Trong nhóm 2 có 24% cải thiện hoàn toàn, 12% cải thiện một phần, và 64% không cải thiện. Ở nhóm 3 có 28% cải thiện hoàn toàn, 14% cải thiện một phần và 58% không cải thiện. Trong nhóm 4, chỉ có 6% có cải thiện hoàn toàn, 10% cải thiện một phần, và 84% không cải thiện.

KẾT LUẬN:

Sử dụng spironolactone liều thấp cho tràn dịch khớp gối là một điều trị an toàn và hiệu quả.

Người dịch: BS.CKII.Trương Văn Lâm, Trưởng khoa Nội tổng hợp – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)