Sodium bicarbonate giúp bệnh nhân tránh điều trị thay thế thận

Sodium Bicarbonate Helps Patients Avoid Renal Replacement Therapy

Patricia Kritek, MD reviewing Jaber S et al. Lancet 2018 Jul 7

Những bệnh nhân bị nhiễm toan chuyển hóa nặng ít có chỉ định điều trị thay thế thận (lọc máu) khi được điều trị bằng sodium bicarbonate.

Nhiễm toan chuyển hóa nặng ở những bệnh nhân bị bệnh nặng có liên quan đến bất ổn huyết động và tử vong ngắn hạn, nhưng việc điều trị nhiễm toan bằng sodium bicarbonate có lợi hay có hại không rõ. Các nhà nghiên cứu tại Pháp lấy ngẫu nhiên 389 bệnh nhân bị bệnh nặng có chuyển hóa nặng ( pH, ≤7,20; bicarbonate, ≤20 mmol / L; PCO2, ≤45 mm Hg) được truyền sodium bicarbonate 4.2% hoặc không. Hầu hết bệnh nhân đều được sử dụng thuốc co mạch và thở máy; gần một nửa bị thương thận cấp tính (AKI). Trong nhóm chứng, một phần tư bệnh nhân được dùng bicarbonate tại một số điểm.

Chỉ có 60% bệnh nhân trong nhóm điều trị đạt được pH mục tiêu ≥7.30. Kết cục chính (tử vong vào ngày thứ 28 hoặc ít nhất một lần suy tạng vào ngày thứ 7) không khác nhau giữa các nhóm. Tuy nhiên, trong phân tích đa biến, điều trị bằng bicarbonat có liên quan với nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể vào ngày thứ 28. Hiệu ứng này rõ rệt hơn ở bệnh nhân AKI. Cần lọc máu trong thời gian ở ICU phổ biến hơn ở nhóm chứng so với nhóm bicarbonate (tổng cộng, 52% so với 35%; AKI, 73% so với 51%). Ngoài ra, nhiều bệnh nhân trong nhóm chứng phụ thuộc vào lọc máu khi chuyển khỏi ICU (tổng cộng, 34% so với 22%; AKI, 48% so với 20%).

BÌNH LUẬN

Sử dụng bừa bãi sodium bicarbonate để điều trị bệnh nhân nhiễm toan chuyển hóa không có ý nghĩa; tuy nhiên, những dữ liệu này hỗ trợ sodium bicarbonate trong trường hợp có tổn thương thận cấp (AKI). Bicarbonate nên được coi là một can thiệp tạm thời để ngăn ngừa liệu pháp thay thế thận (lọc máu).

CITATION(S):

Jaber S et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU): A multicentre, open-label, randomised controlled, phase 3 trial. Lancet 2018 Jul 7; 392:31. (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31080-8)

Kraut JA and Madias NE. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidaemia. Lancet 2018 Jul 7; 392:3. (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31305-9)

Người dịch: Bs Trung

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)