So sánh ức chế bơm proton (ppis) liều cao với liều bình thường sau khi điều trị nội soi ở những bệnh nhân xuất huyết do loét dạ dày tá tràng: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

High-Dose vs Non–High-Dose Proton Pump Inhibitors After Endoscopic Treatment in Patients With Bleeding Peptic Ulcer: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials

Chih-Hung Wang, MD; Matthew Huei-Ming Ma, MD, PhD; Hao-Chang Chou, MD; Zui-Shen Yen, MD, MPH; Chih-Wei Yang, MD; Cheng-Chung Fang, MD; Shyr-Chyr Chen, MD

Arch Intern Med. 2010;170(9):751-758.

Đặt vấn đề: Liều cao PPIs (80mg bolus, tiếp theo là 8mg/giờ truyền liên tục trong 72 giờ) đã được nghiên cứu rộng rãi và sử dụng. Tuy nhiên, cho đến nay không có bằng chứng cụ thể cho thấy rằng liều cao PPIs có nhiều hiệu quả hơn so với liều PPIs bình thường.

Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm các y văn cho các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng trong sử dụng PPIs liều cao so với liều không cao ở bệnh nhân loét dạ dày chảy máu và xác định tác dụng của chúng trên chảy máu tái phát, can thiệp phẫu thuật, và tử vong. Kết cục dữ liệu được kết hợp trong một phân tích tổng hợp và OR với khoảng tin cậy (KTC) 95%.

Kết quả: Tổng cộng có 1.157 bệnh nhân từ 7 nghiên cứu ngẫu nhiên có chất lượng cao được bao gồm trong phân tích tổng hợp này. PPIs liều cao so với liều PPIs bình thường không có khác biệt trong hiệu quả về tỷ lệ chảy máu tái phát (7 nghiên cứu và 1.157 bệnh nhân; OR, 1,30; KTC 95% , 0,88-1,91), phẫu thuật can thiệp (6 nghiên cứu và 1.052 bệnh nhân ; 1,49; 0,66-3,37), hoặc tử vong (6 nghiên cứu và 1.052 bệnh nhân; 0,89; 0,37-2,13). Phân tích post hoc nhóm nhỏ cho thấy các kết cục đã không bị ảnh hưởng bởi mức độ nặng của lần xuất huyết gần đây lúc nội soi đầu tiên, đường dùng của PPI, hoặc liều PPI.

Kết luận: So với PPIs liều bình thường, liều cao PPIs không  giảm tỷ lệ chảy máu tái phát, tỷ lệ can thiệp phẫu thuật, hoặc tỷ lệ tử vong sau khi điều trị nội soi ở bệnh nhân xuất huyết do loét dạ dày-tá tràng.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)