So sánh ức chế bơm proton liều cao với liều thấp sau cầm máu qua nội soi trong những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày: một tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.

High-dose vs non-high-dose proton pump inhibitors after endoscopic treatment in patients with bleeding peptic ulcer: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Wang CH1Ma MHChou HCYen ZSYang CWFang CCChen SC.

Arch Intern Med. 2010 May 10;170(9):751-8. doi: 10.1001/archinternmed.2010.100.

Tổng quan

Ức chế bơm proton (PPIs) liều cao đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi (80mg tiêm mạch sau đó truyền tĩnh mạch liên tục 8mg/giờ trong 72 giờ). Tuy nhiên, cho đến ngày nay vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy PPIs liều cao thì hiệu quả hơn PPIs liều thấp.

Phương pháp

Chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu là những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, có đối chứng so sánh sử dụng PPIs liều cao với PPIs liều thấp đối với những BN xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày và xác định hiệu quả của PPIs trên tái xuất huyết, can thiệp phẫu thuật và tỉ lệ tử vong. Dữ liệu kết cục được kết hợp trong một phân tích gộp và được báo cáo qua tỉ số chênh (ORs) với khoảng tin cậy 95% (CI).

Kết quả

Tổng cộng có 1157 BN từ 7 nghiên cứu ngẫu nhiên có chất lượng cao. Kết quả của PPIs liều cao và PPIs liều thấp thì không khác nhau về tần suất tái xuất huyết (7 nghiên cứu và 1157 BN, OR, 1.30; 95% CI, 0.88-1.91), về can thiệp phẫu thuật (6 nghiên cứu và 1052 BN; 1.49; 0.66-3.37), hoặc tỉ lệ tử vong (6 nghiên cứu và 1052 BN; 0.89; 0.37-2.13). Phân tích dưới nhóm sau đó cho thấy rằng đo lường kết cuộc nghiên cứu không bị ảnh hưỡng bởi độ nặng của dấu hiệu xuất huyết gần đây ở lần nội soi ban đầu, đường dùng PPIs hay liều PPIs.

Kết luận

Khi so sánh với PPIs liều thấp, PPIs liều cao không làm giảm thêm tần suất tái xuất huyết, can thiệp phẫu thuật, hoặc tỉ lệ tử vong sau khi can thiệp nội soi những BN xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày.

Người dịch: BS.CKII Lâm Võ Hùng, Trưởng khoa Nội tiêu hóa – Huyết học

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)