So sánh sử dụng amantadine và giả dược điều trị tổn thương não nặng do chấn thương

Placebo-controlled trial of amantadine for severe traumatic brain injury.

N Engl J Med. 2012 Mar 1;366(9):819-26.

Amantadine hydrochloride là một trong các loại thuốc được kê toa phổ biến nhất cho những bệnh nhân bị rối loạn ý thức kéo dài sau khi bị tổn thương não do chấn thương.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng amantadine có thể thúc đẩy sự hồi phục các chức năng.

PHƯƠNG PHÁP: 184 bệnh nhân đã được ghi nhận, bao gồm những bệnh nhân tình trạng đời sống thực vật hoặc tình trạng tri giác kém nhất và những bệnh nhân đang được điều trị phục hồi chức năng nội trú trong bệnh viện, sau khi bị tổn thương não do chấn thương từ 4 tuần đến 16 tuần lễ. Số bệnh nhân nầy được chia nhóm ngẫu nhiên hoặc là được dùng Amantadine hoặc dùng giả dược, trong thời gian 4 tuần lễ và được theo dõi thêm  2 tuần lễ ( thời gian wash-out) sau khi ngưng dùng thuốc. Mức độ phục hồi chức năng được đánh giá theo bảng điểm DRS ( Disability Rating Scale, từ 0 điểm đến 29 điểm, điểm càng cao thì mức độ tàn phế càng nặng) được so sánh mỗi tuần lễ trong suốt 4 tuần lễ điều trị (kết cục điều trị ban đầu) và theo dõi tiếp sau 2 tuần ngưng dùng thuốc. Sử dụng mô hình hồi qui ảnh hưởng hỗn hợp.

KÊT QUẢ: Trong thời gian điều trị 4 tuần lễ, nhóm bệnh nhân được sử dụng amantadine có sự hồi phục nhanh hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân dùng giả dược, theo bảng điểm DRS (khác biệt về hệ số hồi qui, 0.24 điểm/ tuần; P=0.007), cho thấy sự lợi ích quan trọng khi đánh giá kết cục điều trị ban đầu. Phân tích các phân nhóm đã phân chia ban đầu, hiệu quả điều trị giữa nhóm đời sống thực vật và nhóm có trị giác kém nhất cũng không khác nhau. Tốc độ cải thiện chậm lại trong thời gian 2 tuần lễ sau điều trị (tuần lễ 5 và 6) và tốc độ cải thiện chậm hơn so với nhóm dùng giả dược, có ý nghĩa thống kê (khác biệt về hệ số hồi qui là 0.30 điểm; P=0.02). Xét về mặt cải thiện chung dựa theo bảng điểm DRS, tính từ thời điểm ban đầu và sau 6 tuần lễ thì không có khác biệt giữa 2 nhóm. Tỷ lệ các phản ứng phụ nghiêm trọng tương đương nhau giữa 2 nhóm.

KẾT LUẬN: Amantadine chỉ thúc đẩy tốc độ hồi  phục các chức năng não trong thời gian đầu (giai đoạn chủ động) sau chấn thương ở các bệnh nhân bị rối loạn ý thức.

Người dịch: BS Nẫm, khoa CTCH, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)