So sánh phác đồ điều trị nhiễm helicobacter pyroli theo trình tự với phác đồ bộ ba chuẩn: một nghiên cứu nhẫu nhiên đối chứng về tính hiệu quả và dung nạp

Paoluzi OA, Visconti E, Andrei F, Tosti C, Lionetti R, Grasso E, Ranaldi R, Stroppa I, Pallone F. Ten and Eight-day Sequential Therapy in Comparison to Standard Triple Therapy for Eradicating Helicobacter pylori Infection: A Randomized Controlled Study on Efficacy and Tolerability. J Clin Gastroenterol. 2010 Feb 25.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

 

Phác đồ điều trị theo Trình tự (TTT) diệt H. pyroli có hiệu quả hơn  phác đồ bộ 3 chuẩn (BBC)

MỤC ĐÍCH:

So sánh về tính hiệu quả và tính dung nạp giữa phác đồ điều trị TTT 8 hoặc 10 ngày với phác đồ BBC 7 ngày.

PHƯƠNG PHÁP:

Có tất cả 270 BN với H. pyroli(+) được phân bổ nhẫu nhiên: 90 BN đều trị TTTx 8 ngày, 90 BN điều trị TTT x 10 ngày gồm:  esomeprazole 20 mg ( 2 lần/ngày) + amoxicillin 1000 mg (trong 4-5 ngày đầu), sau đó esomeprazole 20 mg ( 2 lần/ngày)+ clarithromycin 500 mg (2lần/ngày)+ tinidazole 500 mg (2 lần/ngày)  (4-5 ngày sau). 90 BN được điều trị BBC esomeprazole 20 mg ( 2 lần/ngày) + amoxicillin 1000 mg (2 lần/ngày)+ clarithromycin 500 mg(2 lần/ngày) x 7 ngày. Đánh giá tính dung nạp dựa vào thang điểm độ nặng và triệu chứng

KẾT QUẢ:

Phân tích theo phân bổ ngẫu nhiên ban đầu (intention-to-treat) thì tỉ lệ diệt H. pyroli của phác đồ TTTx 8 ngày, TTT x9 ngày cao hơn phác đồ BBC lần lượt là (83% và 86% so với 66%, P<0.02)và  phân tích theo qui trình(per-protocol) (90% và 88% so với 75%, P<0.05), trong khi kết quả không khác biệt giữa 2 phác đồ TTT 8 hoặc 10 ngày.

KẾT LUẬN:

Nghiên cứu này cho thấy phác đồ điều tri TTT x8 hoặc 10 ngày có hiệu quả và tính dung nạo tốt hơn so với phác đồ BBC. Cần nhiều nghiên cứu có lực mẫu  mạnh, trên một quần thể rộng lớn hơn từ nhiếu quốc gia để xác nhận giá trị của kết quả nghiên cứu này.

Người dịch: BS Rạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)