So sánh ngẫu nhiên mức độ đau sau 5 năm giữa mổ thoát vị bẹn nội soi và mổ hở theo kỹ thuật lichtenstein

Eklund a, montgomery a, bergkvist l, rudberg c; for the swedish multicentre trial of inguinal hernia repair by laparoscopy (smil) study group. Chronic pain 5 years after randomized comparison of laparoscopic and lichtenstein inguinal hernia repair. Br j surg. 2010 apr;97(4):600-608.

Đặt vấn đề: đau kéo dài sau phẫu thuật là trở ngại chính trong mổ thoát vị bẹn. Nghiên cứu này nhằm so sánh tỉ lệ đau kéo dài sau mổ giữa 2 phương pháp mổ thoát vị bẹn nội soi và mổ hở theo kỹ thuật lichtenstein

 

Phương pháp:  một nghiên cứu phân bổ ngẫu nhiên, đa trung tâm và được theo dõi trong 5 năm ở các bn nam được mổ thoát vị bẹn lần đầu. Đánh giá đau kéo  dài được quan sát mù và chia làm 3 mức độ: nhẹ, trung bình và nhiều. Phân tích riêng nhóm có mức độ đau vừa và nhiều gồm 121 bn.

Kết quả: có 1370 trong 1521 bn được phân bổ ngẫu nhiên được mổ,  gồm 665 bn “mổ nội soi” và 705 bn “mổ hở lichtenstein”. Tần suất đau kéo dài 2 nhóm mổ nội soi và mổ hở lichtenstein lần lượt là  11% so với (sv) 21,7% sau 1 năm; 11% sv 24,8% sau 2 năm; 9,9% sv 20,2% sau 3 năm; 9,4% sv 18,8% sau 5 năm (p<0,001). Sau 5 năm, 1,9% bn mổ nội soi và 3,5% bn mổ hở lichtenstein còn đau vừa và nhiều (p=0,092). Có 72 bn (59,5%) trong nhóm đau vừa và nhiều không còn than đau sau 9,4 năm (số trung vị) (dao động: 6,7-10,8 năm)

Kết luận: sau 5 năm mổ chỉ còn một số ít bn than đau vừa và nhiều. Mổ thoát vị bẹn nội soi ít bị đau sau mổ so với mổ hở theo kỹ thuật lichtenstein.

Người dịch: BS Rạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)