So sánh midazolam với diazepam trong điều trị cơn động kinh ở trẻ em và thanh thiếu niên: một phân tích tổng hợp

Acad Emerg Med. 2010 Jun;17(6):575-82.

Midazolam versus diazepam for the treatment of status epilepticus in children and young adults: a meta-analysis.

McMullan JSasson CPancioli ASilbergleit R.

Source: Department of Emergency Medicine, Universityof Cincinnati, Cincinnati, OH, USA. mcmulljo@ucmail.uc.edu

ĐẶT VẤN ĐỀ: Nhanh chóng điều trị cắt cơn động kinh dẫn đến kết cục tốt hơn. Diazepam và midazolam thường được sử dụng, nhưng chọn thuốc tối ưu và đường dùng thì chưa biết rõ.

MỤC TIÊU: Mục tiêu tổng quan này nhằm để xác định midazolam không dùng đường tiêm mạch (TM) có hiệu quả như diazepam, dùng bất cứ đường nào, cắt cơn co giật ở trẻ em và người lớn. Thời gian cắt cơn và biến chứng hô hấp do thuốc cũng được xem xét.

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi tìm kiếm các dữ liệu trên  PubMed, Web of Knowledge, Embase, cơ sở dữ liệu tổng quan Cochrane, Cơ sở dữ liệu tóm tắt các đánh giá về hiệu quả, , các tạp chí của hội y sĩ Hoa kỳ, Danh bạ Trung tâm các thử nghiệm đối chứng, các thư mục của tạp chí điều dưỡng, các tóm tắt từ các viện bào chế quốc tế gồm các nghiên cứu (NC) đã công bố từ 1/1/1950 đến 4/7/2009. Thu thập tất cả các nghiên cứu bán thực nghiệm và  các NC đối chứng ngẫu nhiên (RCT) viết bằng tiếng Anh, so sánh tác dụng cắt cơn giữa diazepam và midazolam, đáp ứng tiêu chuẩn CONSORT. Hai nhà tổng qua độc lập xem xét các NC được đưa vào tổng hợp. Đường dùng thuốc được chia 2 nhóm TM và không TM (miệng, mũi, tiêm bắp và hậu môn). Sử dụng mô hình ảnh hưởng bất biến để tổng hợp.

KẾT QUẢ: Gồm 6 nghiên cứu với 774 đối tượng được thu nhận. Midazolam, dùng bất cứ đường nào, vượt trội hơn so với diazepam trong cắt cơn co giật (nguy cơ tương đối [RR] = 1,52, khoảng tin cậy 95%= 1,27-1,82). Midazolam dùng đường không TM cũng có hiệu quả như diazepam TM (RR = 0,79, KTC 95% = 0,19-3,36), midazolam đường miệng thì tốt hơn hơn nhiều so với diazepam đường hậu môn trong việc kiểm soát cơn co giật (RR = 1,54; KTC 95% = 1,29-1,85). Thời gian tiêm midazolam nhanh hơn so với diazepam (khác biệt trung bình = 2,46 phút, KTC 95% = 1,52 đến 3,39 phút) và thời gian kiểm sóat cơn co giật tính từ lúc tiêm là như nhau.  Biến chứng hô hấp cần can thiệp tương tự giữa 2 lọai thuốc, bất kể đường sử dụng (RR = 1,49; KTC 95% = 0,25-8,72).

KẾT LUẬN: So với diazepam TM hoặc không TM, midazolam không dùng đường TM thì an toàn và hiệu quả trong điều trị cắt cơn động kinh. Tuy nhiên cần có các nghiên cứu tiền cứu ở người lớn để xác định tính  an toàn và hiệu quả khi so sánh nó với lorazepam.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)