So sánh liệu pháp kháng sinh ngắn và dài ngày trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng: một phân tích tổng hợp

Drugs. 2008;68(13):1841-54.

Short- versus long-course antibacterial therapy for community-acquired pneumonia: a meta-analysis.

Dimopoulos GMatthaiou DKKarageorgopoulos DEGrammatikos AP,Athanassa ZFalagas ME.

Source: Alfa Institute of Biomedical Sciences (AIBS), Athens, Greece Department of Critical Care, Attikon University Hospital, University of Athens, Athens, Greece.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Các bằng chứng truyền thống về thời gian sử dụng kháng sinh từ 7 – 14 ngày trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng (VPMPCĐ) chưa được xác định rõ.

MỤC TIÊU: Chúng tôi muốn đánh giá hiệu quả và an toàn của liệu pháp kháng sinh ngắn ngày hơn so với truyền thống trong điều trị VPMPCĐ.

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi thực hiện một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) giữa điều trị VPMPCĐ ngắn ngày ( <=7 ngày) và dài ngày (>7 hoặc dài hơn 2 ngày) với cùng loại kháng sinh, cùng liều lượng.

KẾT QUẢ: Có 5 RCTs liên quan đến người lớn (bao gồm cả bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân nội trú không cần chăm sóc đặc biệt) và 2 RCTs liên quan đến trẻ em (tuổi từ 2-59 tháng, ở các nước đang phát triển) được thu nhận. Tất cả RCTs này đều là thử nghiệm “mù đôi” với bệnh nhân bị viêm phổi với mức độ nhẹ và trung bình. Không có sự khác biệt về hiệu quả điều trị giữa người lớn được điều trị ngắn ngày (3-7 ngày; trẻ em 3 ngày) và dài ngày (người lớn từ 7-10 ngày; trẻ em 5 ngày) với phác đồ (người lớn – amoxicillin, cefuroxim, ceftriaxone, telithromycin gemifloxacin; trẻ em – amoxicillin) ở 6 RCTs gồm 5107 bệnh nhân (1095 người lớn, 4.012 trẻ em; được phân tích bằng mô hình ảnh hưởng bất biến với OR = 0,89; KTC 95%:  0,74, 1,07), hiệu quả lâm sàng sau thời gian theo dõi, hiệu quả về mặt vi sinh và mức độ tái phát, tử vong (7 RCTs với 5438 bệnh nhân; OR = 0,57, KTC 95%: 0,23,1,43), tác dụng bất lợi (5 RCTs với 3214 bệnh nhân; OR = 0,90, KTC 95%: 0,72-1,13) hoặc rút khỏi nghiên cứu được coi như tác dụng bất lợi. Không có sự khác biệt khi phân tích riêng nhóm cho người lớn và trẻ em được điều trị ngắn ngày (không quá 5 ngày) hoặc dài hơn 7 ngày.

KẾT LUẬN: Không có sự khác biệt về hiệu quả và an toàn của liệu pháp kháng sinh ngắn ngày so với dài ngày trong điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng mức độ nhẹ và trung bình.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)