So sánh hiệu quả tiêm nội khớp triamcinolone so với dung dịch muối sinh lý lên độ dày sụn khớp gối và đau ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối: một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên.

Effect of Intra-articular Triamcinolone vs Saline on Knee Cartilage Volume

and Pain in Patients With Knee Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial

Timothy E. McAlindon; Michael P. LaValley; William F. Harvey; et alLori

Lyn Price, MAS 3,4 ; Jeffrey B. Driban 1 ; Ming Zhang; Robert J. Ward.

JAMA. 2017;317(19):1967-1975. doi:10.1001/jama.2017.5283

Trial Registration  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01230424

Đặt vấn đề

Viêm màng hoạt dịch là thường gặp và có liên quan đến sự tiến triển của cấu trúc

sụn của thoái hóa khớp gối. Tiêm nội khớp corticosteroid có thể làm giảm tổn

thương sụn liên quan đến viêm màng hoạt dịch nhưng có thể có tác dụng phụ trên

sụn khớp và xương quanh khớp.

Mục tiêu

Xác định hiệu quả của việc tiêm nội khớp 40 mg triamcinolone acetonide mỗi 3

tháng đối với sự tiến triển của tổn thương sụn và đau khớp gối.

Thiết kế nghiên cứu

Thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng tiêm nội khớp triamcinolone so

sánh với dung dịch muối sinh lý ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối có triệu chứng

đánh giá bằng hình ảnh siêu âm màng hoạt dịch khớp ở 140 bệnh nhân. Bệnh nhân

đáp ứng các tiêu chuẩn thoái hóa khớp gối có triệu chứng của Hội thấp khớp Hoa

kỳ, Kellgren-Lawrence độ 2 hoặc 3. Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm y

khoa Tufts từ ngày 11 tháng 2 năm 2013; tất cả các bệnh nhân đều hoàn thành

nghiên cứu trước ngày 1 tháng 1 năm 2015.

Can thiệp

Tiêm nội khớp triamcinolone (n = 70) hoặc nước muối sinh lý (n = 70) mỗi 12 tuần

trong 2 năm.

Kết quả

Trong 140 bệnh nhân (tuổi trung bình, 58 [± 8] năm, 75 nữ [54%]), 119 bệnh nhân

(85%) hoàn thành nghiên cứu. Triamcinolone tiêm nội khớp gây mất bề dày sụn

khớp đáng kể so với dung dịch nước muối sinh lý với sự thay đổi độ dày sụn

khoảng -0,21 mm so với -0,10 mm (khác biệt giữa 2 nhóm, -0,11 mm, KTC 95%, –

0,20 đến -0,03 mm); và không có sự khác biệt đáng kể về đau (-1,2 so với -1,9, sự

khác biệt giữa nhóm, -0,6, KTC 95%, -1,6 đến 0,3). Nhóm sử dụng muối sinh lý có

3 bệnh nhân bị tác dụng phụ liên quan đến điều trị so với 5 bệnh nhân ở nhóm

triamcinolone và có sự tăng nhẹ HbA1c máu (giữa nhóm, -0.2%, KTC 95%, -0.5%

đến -0.007%).

Kết luận

Trong các bệnh nhân thoái hóa khớp gối có triệu chứng, 2 năm tiêm nội khớp

triamcinolone so sánh với dung dịch muối sinh lý, làm mất bề dày sụn khớp đáng

kể hơn và không có sự khác biệt đáng kể về đau khớp gối. Kết quả này không ủng

hộ việc điều trị tiêm nội khớp triamcinolone đối với bệnh nhân thoái hóa khớp gối

có triệu chứng.

Người dịch: Bs Phạm Ngọc Trung, BVĐKTTAn Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)