Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / So sánh hiệu quả rosuvastatin với atorvastatin trong điều trị rối loạn lipid máu

So sánh hiệu quả rosuvastatin với atorvastatin trong điều trị rối loạn lipid máu

3-so-sanh-rosuvastatin-voi-atorvastatin-trong-dieu-tri-roi-loan-lipid-mau