Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / So sánh hiệu quả của tách màng ối và đặt sonde foley qua cổ tử cung trong khởi phát chuyển dạ ở thai quá ngày

So sánh hiệu quả của tách màng ối và đặt sonde foley qua cổ tử cung trong khởi phát chuyển dạ ở thai quá ngày

SO-SANH-HIEU-QUA-CUA-TACH-MANG-OI-VA-DAT-SONDE-FOLEY-QUA-CO-TU-CUNG-TRONG-KHOI-PHAT-CHUYEN-DA-O-THAI-QUA-NGAY.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *