Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / So sánh hiệu quả của ciprofloxacin và ceftriaxone trong điều trị bệnh thương hàn đa kháng người lớn tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

So sánh hiệu quả của ciprofloxacin và ceftriaxone trong điều trị bệnh thương hàn đa kháng người lớn tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

SO-SANH-HIEU-QUA-CUA-CIPROFLOXACIN-VA-CEFTRIAXONE-TRONG-DIEU-TRI-BENH-THUONG-HAN-DA-KHANG-NGUOI-LON-TAI-KHOA-TRUYEN-NHIEM-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.