So sánh hiệu quả của ciprofloxacin và ceftriaxone trong điều trị bệnh thương hàn đa kháng người lớn tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

SO-SANH-HIEU-QUA-CUA-CIPROFLOXACIN-VA-CEFTRIAXONE-TRONG-DIEU-TRI-BENH-THUONG-HAN-DA-KHANG-NGUOI-LON-TAI-KHOA-TRUYEN-NHIEM-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.