Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / So sánh hiệu quả của azithromycin và gatifloxacin trong điều trị thương hàn ở trẻ em

So sánh hiệu quả của azithromycin và gatifloxacin trong điều trị thương hàn ở trẻ em

SO-SANH-HIEU-QUA-CUA-AZITHROMYCIN-VA-CEFTRIAXONE-TRONG-DIEU-TRI-THUONG-HAN-O-TRE-EM.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *