Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2003 / So sánh hematocrit giữa 2 cách đo với máu mao mạch hoặc máu tĩnh mạch

So sánh hematocrit giữa 2 cách đo với máu mao mạch hoặc máu tĩnh mạch

SO-SANH-HEMATOCRIT-GIUA-2-CACH-DO-VOI-MAU-MAO-MACH-HOAC-MAU-TINH-MACH.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *