So sánh dopamin với norepinephrin trong điều trị sốc nhiễm trùng: một phân tích gộp

De Backer DAldecoa CNjimi HVincent JL. Dopamine versus norepinephrine in the treatment of septic shock: a meta-analysis, Crit Care Med. 2012 Mar;40(3):725-30.

Source:  Department of Intensive Care, Erasme University Hospital, Université libre de Bruxelles, Brussels, Belgium. ddebacke@ulb.ac.be

Mục tiêu nghiên cứu: Từ lâu nay sự tranh luận về tính ưu việc của norepinephrin so với dopamin trong điều trị sốc. Mục tiêu là đánh giá hiệu quả của norepinephrin và dopamin trên kết cục và các tác dụng phụ trong những bệnh nhân sốc nhiễm trùng.

Nguồn dữ liệu: Tìm kiếm có hệ thống dữ liệu trong Medline, Embase, Scopus, và Central , và của Google tới 30 Tháng sáu , 2011.

Chọn lựa nghiên cứu và trích dữ liệu: Tất cả các nghiên cứu cung cấp thông tin về kết cục của bệnh nhân sốc nhiễm trùng được điều trị  dopamin so sánh với norepinephrin.Các thử nghiệm quan sát và ngẫu nhiên được phân tích riêng. Vì thời gian đánh giá kết cục khác nhau giữa các thử nghiệm, chúng tôi đánh giá tử vong 28 ngày hay ước tính gần nhất . Tính không đồng nhất giữa các thử nghiệm được đánh giá bằng cách sử dụng phép thử  đồng nhất Cochrane Q. Xây dựng biểu đồ Forest  và nguy cơ tử vong liên quan gộp chung được tính toán. Sai lệch xuất bản được đánh giá bằng cách sử dụng biểu đồ phễu.

Phương pháp và kết quả chính: Chúng tôi tìm được 5 thử nghiệm quan sát (1.360 bệnh nhân) và 6 thử nghiệm  ngẫu nhiên (1.408 bệnh nhân), tổng  cộng 2.768 bệnh nhân (1.474 điều trị bằng norepinephrin và 1.294 điều trị bằng dopamin). Trong các nghiên cứu quan sát, trong đó có tính không đồng nhất đáng kể (p <0. 001),  không có sự khácbiệt trong tỷ lệ tử vong (nguy cơ tương đối, 1.09; khoảng tin cậy, 0.84-1.41; p=0. 72). Phân tích độ nhạy xác định  một thử nghiệm có tính không đồng nhất;  sau khi loại trừ không thấy có sự không đồng nhất nào và việc sử dụng dopamin  có liên quan với tăng nguy cơ tử vong (nguy cơ tương đối, 1.23; khoảng tin cậy, 1.05-1.43; p<0. 01).Trong các thử nghiệm ngẫu nhiên, không có tính không đồng nhất hoặc sai lệch xuất bản nào được phát hiện (p = 0,77), dopamine có liên quan với tăng nguy cơ tử vong (nguy cơ tương đối, 1.12; khoảng tin cậy, 1,01-1,20; p = 0,035). Trong hai thử nghiệm báo cáo chứng loạn nhịp tim, gặp thường xuyên hơn với dopamine so với norepinephrine (nguy cơ tương đối, 2,34, khoảng tin cậy, 1,46-3,77; p = 0,001).

Kết luận: Trong những bệnh nhân sốc nhiễm trùng, sử dụng dopamin liên quan đến tử vong nhiều hơn và rối loạn nhịp tim cao hơn so với sử dụng norepinephrin.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)