So sánh điều trị tiêm bắp với điều trị tiêm mạch cho cơn động kinh ngọai viện

N Engl J Med. 2012 Feb 16;366(7):591-600.

Intramuscular versus intravenous therapy for prehospital status epilepticus.

Silbergleit RDurkalski VLowenstein DConwit RPancioli APalesch YBarsan WNETT Investigators.

Collaborators (168)

ĐẶT VẤN ĐỀ: Sớm cắt cơn co giật kéo dài với tiêm tĩnh mạch (TM) benzodiazepine làm cải thiện kết cục. Để xử trí nhanh và tin cậy, nhân viên trợ y tế (paramedics) ngày càng sử dụng đường tiêm bắp (TB).

PHƯƠNG PHÁP: Một thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi, non-inferiority, so sánh hiệu quả của midazolam TB  với lorazepam TM cho trẻ em và người lớn trong cơn động kinh; thuốc được tiêm do các nhân viện trợ y tế. Các đối tượng có cơn giật quá 5 phút hoặc cơn giật còn xảy ra khi nhân viên trợ y tế đến, được TB bằng bút tiêm tự động hoặc truyền TM. Kết cục chính là đã kiểm sóat cơn giật trước khi đến khoa cấp cứu tại bệnh viện mà không cần điều trị cắt cơn thêm. Kết cục phụ bao gồm cần đặt nội khí quản, cơn co giật tái phát, và thời gian cần điều trị để chấm dứt cơn động kinh. Thử nghiệm này giả thuyết rằng midazolam TB có tác dụng không kém hơn (noninferior) lorazepam tĩnh mạch là 10% điểm.

KẾT QUẢ: Tại thời điểm đến khoa cấp cứu, đã cắt cơn co giật không cần điều trị thêm là 329/448 người (73,4%)  trong nhóm midazolam tiêm bắp và 282/445 (63,4%) trong nhóm lorazepam tiêm tĩnh mạch (khác biệt tuyệt đối, 10% với KTC 95%: 4,0-16,1; P <0,001 cho cả 2 đuôi). Hai nhóm có kết quả điều trị tương tự về tỉ lệ cần đặt nội khí quản (14,1% với midazolam TB và 14,4% với lorazepam TM) và tái phát các cơn co giật (11,4% và 10,6% tương ứng). Trong số các BN đã được cắt cơn giật trước khi đến khoa cấp cứu, thì thời gian trung vị để tiêm bắp midazolam là 1,2 phút, còn lorazepam TM là 4,8 phút. Thời gian trung vị kiểm soát cơn giật với midazolam TB là 3,3 phút, còn lorazepam TM là 1,6 phút. Tác dụng bất lợi của thuốc tương tự ở cả 2 nhóm.

KẾT LUẬN: Ở các bệnh nhân ngọai viện có cơn động kinh, midazolam tiêm bắp cũng an toàn và hiệu quả như lorazepam tiêm tĩnh mạch.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)