So sánh điều trị thuốc uống hạ đường huyết với insulin trong đái tháo đường thai kỳ một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Oral hypoglycemic agents vs insulin in management of gestational diabetes: a systematic review and metaanalysis.

Am J Obstet Gynecol. 2010 Nov;203(5):457.e1-9. Epub 2010 Aug 24.
Dhulkotia JSOla BFraser RFarrell T.

Department of Obstetrics and Gynecology, Jessop Wing, Sheffield Teaching Hospital National Health Service Trust, Sheffield, England, United Kingdom.doc15jaya@yahoo.co.uk

Mục tiêu: Mục tiêu của tổng quan này là mô tả ước tính gộp của các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng so sánh hiệu quả của thuốc hạ đường huyết uống so với insulin trong việc kiểm soát đường huyết và nghiên cứu các kết cục của mẹ và chu sinh trong bệnh đái tháo đường thai kỳ.

 

Thiết kế nghiên cứu: Một mẫu hồ sơ nghiên cứu chuẩn. Tất cả các phân tích gộp sử dụng phần mềm thống kê thống kê trực tiếp Stats (Stats Direct Ltd,Cheshire,UK).

Kết quả: Sáu nghiên cứu bao gồm 1388 bệnh nhân. Không có sự khác biệt đáng kể trong kiểm sóat đường huyết lúc đói của mẹ (Trọng số khác biệt trung bình (TSKB) là 1,31, KTC 95%  0,81-3,43) hoặc sau ăn (TSKB 0,80, KTC 95%  -3,26-4,87). Sử dụng thuốc uống hạ đường huyết không liên quan với nguy cơ hạ đường huyết sơ sinh (tỷ suất chênh [OR]: 1,59, KTC 95%  0,70-3,62), tăng cân (TSKB: 56,11, KTC 95%  -42,62 đến 154,84), tỉ lệ mổ lấy thai (OR, 0,91, KTC 95% , -0,68 đến 1,22), hoặc tỷ lệ “trẻ to so với tuổi thai” (OR, 1,01 KTC 95% 0,61-1,68).

Kết luận: Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng không có sự khác biệt trong kiểm soát đường huyết hoặc kết cục thai kỳ khi sử dụng thuốc hạ đường hyết uống so sánh với insulin.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)