Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2011 / So sánh điều trị pam liều thấp so với liều cao ở bệnh nhân ngộ độc phospho hữu cơ

So sánh điều trị pam liều thấp so với liều cao ở bệnh nhân ngộ độc phospho hữu cơ

SO-SANH-DIEU-TRI-PAM-LIEU-THAP-SO-VOI-LIEU-CAO-O-BENH-NHAN-NGO-DOC-PHOSPHO-HUU-CO.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *