Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2016 / So sánh đặt đường truyền tĩnh mạch cảnh trong dưới hướng dẫn siêu âm với đặt theo mốc giải phẫu

So sánh đặt đường truyền tĩnh mạch cảnh trong dưới hướng dẫn siêu âm với đặt theo mốc giải phẫu

2-so-sanh-dat-duong-truyen-tinh-mach-canh-trong-duoi-huong-dan-sieu-am-voi-theo-moc-giai-phau