Sinh hoạt khoa học cập nhật kiến thức

SỞ Y TẾ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRUNG TÂM AN GIANG
Số:          /TB-BVAG An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Sinh hoạt khoa học cập nhật kiến thức

Cộng hưởng từ (MRI) và ứng dụng lâm sàng

Kính gửi:

– Các khoa/phòng trong bệnh viện;

– Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc;

– Bệnh viện đa khoa huyện, thị, thành phố trong tỉnh;

– Bệnh viện Mắt-TMH-RHM; Sản Nhi An Giang; Tim mạch An Giang;

– Bệnh viện đa khoa Bình Dân, Hạnh Phúc, Nhật Tân; Vuông Tròn.

Nhằm cập nhật kiến thức về Cộng hưởng từ (MRI) và ứng dụng lâm sàng của MRI. Bệnh viện ĐKTT An Giang tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học cập nhật kiến thức Cộng hưởng từ (MRI) và ứng dụng lâm sàng, cụ thể như sau:

  • Địa điểm: Hội trường B – Bệnh viện ĐKTT An Giang

số 60 – Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, An giang.

  • Thời gian:  14h00 Ngày 11/05/2017 (Thứ năm)
Thời gian Nội dung chương trình
14:00 – 14:15 Phát biểu khai mạc
14:15 – 14:45 Giới thiệu Máy cộng hưởng từ Airis Vento 0.3 Tesla
14:45 – 15:00 Ứng dụng lâm sàng của Cộng hưởng từ mở
15:00 – 15:35 Đại cương về Cộng hưởng từ cơ xương khớp
15:35 – 15:50 Giải lao
15:50 – 16:05 An toàn Cộng hưởng từ
16:05 – 16:15 Phát biểu bế mạc

Kính mời quý Bác sĩ, Dược sĩ tham dự.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– BGĐ;

– Lưu: KHTH, VT.

  GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)