Sinh hoạt chuyên môn

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

  • Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
  • Thời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 19 tháng 03 năm 2020
  • Địa điểm: Hội trường B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
  • Chuyên đề : UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
  • Người báo cáo: Khoa Ngoại Ung bướu
  • Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
  • Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
  • Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề
  • Rất mong Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng tạo điều kiện và nhắc nhở CBNV nêu trên tham dự đầy đủ
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)