Sinh hoạt chuyên môn ngày 30 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 30 tháng 06 năm 2022
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Chuyên đề1:  Chẩn đoán và điều trị bệnh Basedow (Grave).
  Người báo cáo: Khoa Nội tiết
– Chuyên đề 2: Nhân một trường hợp tăng men tim ở người trẻ tại BVĐKTT An Giang.
  Người báo cáo: Khoa Tim mạch lão học
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)