Sinh hoạt chuyên môn ngày 24 tháng 02 năm 2022

Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 24 tháng 02 năm 2022
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung : BÌNH ĐƠN NGOẠI TRÚ
                    GIÁM SÁT KHÁNG SINH THÁNG 01
– Người báo cáo:  Khoa Dược
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)