Sinh hoạt chuyên môn ngày 23 tháng 06 năm 2022

Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 23 tháng 06 năm 2022
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Chuyên đề 1 : Gãy xương đòn

–  Người báo cáo: Khoa Ngoại thần kinh- lồng ngực

– Chuyên đề 2 : Chẩn đoán và xác định tình trạng nghiện ma túy( Theo Thông tuôs 18/2021/TT-BYT)

–  Người báo cáo: Khoa Tâm thần 

– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)