Sinh hoạt chuyên môn ngày 20 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2022
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Chuyên đề 1 : CT bụng cấp không chấn thương
– Người báo cáo: Khoa Chẩn đoán hình ảnh
– Chuyên đề 2: U mô đệm đường tiêu hóa
– Người báo cáo: Khoa Giải phẫu bệnh
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)