Sinh hoạt chuyên môn ngày 15 tháng 09 năm 2022

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 15 tháng 09 năm 2022
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Chuyên đề 1 : Cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp
– Người báo cáo: BS Lê Thành Hữu- Khoa Cấp cứu
– Chuyên đề 2: Nhận xét cách ghi hồ sơ bệnh lí cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn.
– Người báo cáo: BS Tạ Hoàng Thanh Phụng- Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)