Sinh hoạt chuyên môn ngày 11 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:     – Ban Giám đốc

– Ban Chủ nhiệm các khoa, phòng

Phòng CĐT&QLCL thông báo Sinh hoạt chuyên môn như sau:

– Thời gian: 14 giờ, thứ Năm ngày 11/04/2024

– Địa điểm: Hội trường B – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

– Chủ trì: Ban Giám đốc Bệnh viện

– Thư ký: Phòng CĐT&QLCL

– Thành phần tham dự: Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng (hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề

Chuyên đề:
+ “Siêu âm tim qua thực quản” + ca lâm sàng do khoa TMLH báo cáo
+ “Giới thiệu kỹ thuật mới chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm” do khoa Ung bướu báo cáo

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)