Sinh hoạt chuyên môn ngày 10 tháng 03 năm 2022

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 10 tháng 03 năm 2022
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung : 1. Tokyo guidelines 2018 (TG18) và các phương pháp điều trị
                    2. Giới thiệu kỹ thuật mới (PTBD) và Bệnh án minh họa
– Người báo cáo:  Khoa Ngoại tổng hợp
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)