Sinh hoạt chuyên môn ngày 03 tháng 03 năm 2022

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 03 tháng 03 năm 2022
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung :  BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERIDE VÀ CASE LÂM SÀNG.
– Người báo cáo:  Khoa Nội Tiêu hóa huyết học
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)