SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 08 tháng 04 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung 1: Bình bệnh án khoa Lao
– Người báo cáo:  Khoa Lao
– Nội dung 2: Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới
– Người báo cáo:  Khoa Nội Tim mạch lão học
– Nội dung 3: Báo cáo tiền thuốc bảo hiểm y tế
– Người báo cáo:  BSCKI. Phan Văn Bé- Phó giám đốc bệnh viện
– Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề