Sinh hoạt chuyên môn

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 11 tháng 03 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung   : BÌNH BỆNH ÁN ERCP( Nội soi mật tụy ngược dòng)
– Người báo cáo:  BS Huỳnh Tuyền Khanh
– Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng ( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)