Sinh hoạt chuyên môn

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian : 14 giờ  thứ Năm ngày 07 tháng 01 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B – Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Chuyên đề : Hướng dẫn đọc kháng sinh đồ của phòng vi sinh khoa Xét nghiệm hiện nay (Theo hướng dẫn CLSI phiên bản M100, 2020).
– Người báo cáo:ThS.TRẦN THỊ BẢO QUYÊN – Trưởng phòng phát triển đào tạo huấn luyện kỹ thuaajtcuar Công ty Becton Dickinson Hoa Kỳ.
– Chủ trì: Ban Giám Đốc  Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng ( hoặc Điều dưỡng hành chánh), và người quan tâm chuyên đề.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)