SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 27 tháng 05 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung : CÁC VẠT DA THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM TỨ CHI.
– Người báo cáo:   Khoa Chấn thương chỉnh hình.
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.