SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Kính gởi: Ban chủ nhiệm Khoa- Phòng

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian: 14 giờ  thứ Năm ngày 29 tháng 04 năm 2021
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Nội dung :Tiếp cận mới trong quản lí Hen – thời điểm cho những thay đổi
– Người báo cáo:  ThS.BS Nguyễn Hồng Đức- Giám đốc Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Phổi Việt.
– Chủ trì: Ban Giám Đốc Bệnh viện
– Thư kí: Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Thành phần tham dự:  Bác sĩ các khoa lâm sàng, Dược sĩ đại học, Điều dưỡng trưởng( hoặc Điều dưỡng hành chánh) và người quan tâm chuyên đề.