Sinh hoạt chuyên môn 08/10/2020

– Lịch Sinh Hoạt Chuyên Môn
– Thời gian : 14 giờ thứ Năm ngày 08 tháng 10 năm 2020
– Địa điểm:  Hội trường  B Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang
– Chuyên đề:
    1. Tối ưu hóa kiểm soát tăng đường huyết nội viện.  
         Báo cáo viên:  Ts. Bs. Trần Quang Khánh
    2.  Kiểm soát tăng đường huyết nội viện: Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng. 
        Báo cáo viên:  Ths. Bs Phạm Ngọc Hoa.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)