Rượu và nguy cơ mắc đái tháo đường tip 2: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Diabetes Care. 2009 Nov;32(11):2123-32.

Alcohol as a risk factor for type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis.

Baliunas DOTaylor BJIrving HRoerecke MPatra J, Mohapatra SRehm J.

Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Ontario, Canada. dolly.baliunas@utoronto.ca

MỤC TIÊU: Để làm rõ mối liên hệ giữa liều lượng rượu và bệnh đái tháo đường tip 2. 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG  PHÁP: Một tìm kiếm với sự trợ giúp của máy tính hoặc bằng tay một cách hệ thống để xác định các bài báo với thiết kế dọc thời gian (tiến cứu) và lượng rượu được đo lường bằng định lượng . Hiệu chỉnh với  bệnh nhân bỏ cuộc. Chúng tôi sử dụng phân tích đa thức ( polynomials) trong một phân tích tổng hợp hồi quy để xác định mối liên  hệ giữa liều lượng rượu theo giới tính và so sánh với nhóm cử rượu như (nhóm chứng). 

KẾT QUẢ: Có 20 nghiên cứu đoàn hệ đáp ứng tiêu chuẩn chọn lựa của chúng tôi.  Mối liên hệ hình chữ U đã được tìm thấy cho cả hai giới. So sánh với nhóm cữ rượu cho thấy nguy cơ tương đối (RR) cho bệnh đái tháo  đường loại 2 giảm ở đàn ông uống 22 g rượu/ ngày (RR 0,87 [KTC 95%:  0,76-1,00]). Không cò  bảo vệ khi uống rượu 60 g / ngày (RR=1,01, KTC 95%:0,71-1,44]). Ở phụ nữ, uống 24 g / ngày có tác dụng bảo vệ  với RR=0.60 [KTC 95%: 0,52-0,69]) và mất bảo vệ khi uống 50 g rượu / ngày (RR=1.02, KTC 95% :0,83-1,26). 

KẾT LUẬN: Phân tích của chúng tôi xác nhận kết quả nghiên cứu trước đây cho rằng uống rượu vừa phải làm giảm nguy cơ mắc đái tháo đường tip 2 ở cả nam và nữ giới.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)