Rối loạn đông máu ở trẻ em việt nam mắc sốt xuất huyết dengue nhẹ liên hệ đến độ nặng của thất thoát huyết tương hơn là xuất huyết

Am J Trop Med Hyg. 2009 Oct;81(4):638-44.

Hemostatic changes in Vietnamese children with mild dengue correlate with the severity of vascular leakage rather than bleeding.

Wills BTran VNNguyen THTruong TTTran TNNguyen MDTran VD,Nguyen VVDinh TTFarrar J.

OxfordUniversityClinical Research Unit, Hospital for Tropical Diseases,Ho Chi Minh City,Viet Nam. bwills@oucru.org

Cơ chế gây biểu hiện xuất huyết và bệnh lý đông máu liên hệ đến nhiễm dengue chưa biết rõ, một phần là do những nghiên cứu trước đây chỉ lưu ý đến độ nặng của bệnh với không có nhóm so sánh thích hợp. Chúng tôi mô tả chi tiết các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm với 1 nhóm lớn trẻ bị sốt dengue với độ nặng khác nhau, so sánh với nhóm trẻ bị sốt không do nhiễm dengue. Tất cả được theo dõi xuôi thời gian từ lúc vào viện đến lúc hồi phục. Với những bệnh nhân nhiễm dengue, nhưng không thấy ở nhóm chứng, có tiểu cầu giảm, thời gian APPT kéo dài, fibrinogen máu giảm trong giai đoạn sớm của bệnh và các rối loạn này có liên quan chặt chẽ với độ nặng và thời điểm thất thoát huyết tương, nhưng không liên quan đến xuất huyết. Rất ít bằng chứng của sự kích hoạt tiền đông máu (procoagulant). Sự tìm thấy này không ủng hộ chẩn đoán đông máu nội mạch lan tỏa giải thích bệnh lý đông máu nội sinh, mà một giả thuyết sinh học hợp lý khác được đề nghị. 

Người dịch: BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)