Rocuronium so với succinylcholine trong đặt nội khí quản tuần tự nhanh (rsi)

Perry JJLee JSSillberg VAWells GA.

Rocuronium versus succinylcholine for rapid sequence induction intubation.

Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD002788.

Clinical Epidemiology Programme,OttawaHospital,1053 Carling Avenue,Ottawa,Ontario,Canada, K1Y 4E9.

ĐẶT VẤN ĐỀ: Bệnh nhân cần phải đặt nội khí quản cấp cứu thường cần đặt nội khí quản trình tự nhanh (NKQTTN) để ngừa sặc hít, tăng áp lực nội sọ, hoặc để đặt nội khí quản dễ dàng. Succinylcholine là thuốc giãn cơ thường được sử dụng vì khởi phát nhanh và thời gian ngắn, tuy nhiên có thể có tác dụng phụ nghiêm trọng. Rocuronium đã được đề nghị như thuốc thay thế cho succinylcholine để đặt nội khí quản (NKQ). Phân tích tổng hợp này cập nhật lại các tổng quan hệ thống Cochrane từ năm 2003 của chúng tôi. 

MỤC TIÊU: Để xác định rocuronium có tác dụng tương đương như succinylcholine trong đặt NKQ. So sánh gồm : liều rocuronium, sử dụng thuốc mê, đặt NKQ cấp cứu hoặc chọn lọc, tuổi tác và chất dẫn mê. Kết cục chính là đặt NKQ thành công tốt đẹp và kết cục phụ là kết quả chấp nhận được. 

CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM: Trong tổng quan hệ thống của chúng tôi ban đầu chúng tôi tìm kiếm tất cả các cơ sở dữ liệu cho đến tháng 3 năm 2000. Chúng tôi đã cập nhật các thử nghiệm có đối chứng đăng ký ở Thư viện Cochrane, 2007, MEDLINE (1966 đến tháng 6/ 2007), EMBASE (1988-2007 Tuần 26), lấy tất cả TN lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên liên quan đến việc sử dụng rocuronium và succinylcholine. Chúng tôi lấy luôn các tạp chí tiếng nước ngoài và tìm các bài báo qua mục tài liệu tham khảo. 

TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN: Chúng tôi bao gồm tất cả các thử nghiệm đạt tiêu chuẩn đưa vào (so sánh rocuronium và succinylcholine, kết cục chính là các điều kiện đặt nội khí quản). 

THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH: Hai tác giả (JP, JL hoặc VS) độc lập trích xuất dữ liệu và đánh giá chất lượng phương pháp của các nghiên cứu (NC). Chúng tôi kết hợp các kết cục trong RevMan sử dụng nguy cơ tương đối (RR) với một mô hình ảnh hưởng biến thiên. 

KẾT QUẢ CHÍNH: Trong tổng quan hệ thống của chúng tôi ban đầu chúng tôi chọn 26 nghiên cứu (NC) trong 40 NC đưa vào. Trong lúc cập nhật này, chúng tôi lại thêm 11 NC trong 18 nghiên cứu đưa vào. Tổng cộng, chúng tôi xác định được 58 NC tốt nhất ; 37 được kết hợp với trong phân tích tổng hợp. Nhìn chung, succinylcholine tốt hơn rocuronium, RR 0,86 (KTC 95% : 0,80-0,92) (n = 2690). Trong nhóm được sử dụng propofol cho tiền mê, thì succinylcholine tốt hơn (RR=0.88 , KTC 95%: 0,80-0,97) (n = 1183). Điều này trái với phân tích tổng hợp trước đây của chúng tôi với kết quả là rocuronium tốt hơn khi được sử dụng propofol. Chúng tôi thấy không có sự khác biệt thống kê khi đặt NKQ với succinylcholine hoặc với rocuronium liều 1.2mg/kg, tuy nhiên, succinylcholine tốt hơn trên lâm sàng vì thời gian tác dụng ngắn hơn. 

KẾT LUẬN CỦA TÁC GIẢ: Thuốc succinylcholine tốt hơn so với rocuronium trong đặt nội khí quản tuần tự nhanh.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)