Rifaximin trong điều trị bệnh não do gan

Rifaximin Treatment in Hepatic Encephalopathy

Nathan M. Bass, Kevin D. Mullen,, Arun Sanyal,, Fred Poordad, Guy Neff,, Carroll B. Leevy, Samuel Sigal, Muhammad Y. Sheikh,, Kimberly Beavers, , Todd Frederick,  Lewis Teperman,, Donald Hillebrand, Shirley Huang, , Kunal Merchant,  Audrey Shaw, Enoch Bortey, and William P. Forbes.

NEJM Volume 362:1071-1081; March 25, 2010; Number 12

Đặt vấn đề: Bệnh não do gan là một biến chứng mạn do xơ gan. Hiệu quả của rifaximin, một kháng sinh hấp thu tối thiểu, được ghi nhận trong điều trị bệnh não do gan cấp, nhưng hiệu quả của nó đối với dự phòng căn bệnh này chưa được chứng minh.

Phương pháp: Trong thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi kiểm sóat có đối chứng này, chúng tôi phân chia ngẫu nhiên 299 bệnh nhân được thuyên giảm từ bệnh não do gan tái phát do bệnh gan mãn tính để nhận được hoặc là rifaximin liều 550 mg hai lần mỗi ngày (140 bệnh nhân), hoặc giả dược (159 bệnh nhân) trong 6 tháng. Kết cục chính là thời gian đầu tiên vượt qua của bệnh não do gan. Kết thúc phụ là thời gian nhập viện đầu tiên liên quan đến bệnh não do gan.

Kết quả: Rifaximin giảm đáng kể nguy cơ của bệnh não do gan, so với giả dược, trong khoảng thời gian 6 tháng (tỉ số nguy cơ với rifaximin, 0,42; 95% CI, 0,28-0,64; P <0.001). Bệnh não gan xảy ra ở 22,1% bệnh nhân trong nhóm rifaximin, so với 45,9% bệnh nhân trong nhóm giả dược. Tổng cộng có 13,6% số bệnh nhân trong nhóm rifaximin đã nhập viện liên quan đến bệnh não do gan, so với 22,6% bệnh nhân trong nhóm giả dược, tỉ số nguy cơ là 0,50 (95% CI, 0,29-0,87; P = 0,01). Hơn 90% bệnh nhân được điều trị lactulose đồng thời. Tỷ lệ tác dụng phụ của thuốc  được báo cáo trong quá trình nghiên cứu là tương tự ở 2 nhóm và tỷ lệ các tác dụng phụ nghiêm trọng cũng tương tự như vậy.

Kết luận: Trong khoảng thời gian 6 tháng, điều trị bằng rifaximin đã duy trì thuyên giảm được từ bệnh não gan hiệu quả hơn giả dược. Rifaximin cũng giảm đáng kể nguy cơ nhập viện liên quan đến bệnh não do gan.

Người dịch: BS.CKII Lâm Võ Hùng, Trưởng khoa Nội tiêu hóa-Huyết học – BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)