Home / Tin tức / Tin tức nội bộ / Bệnh viện / Quyết định 5447/qđ-byt v/v ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút a

Quyết định 5447/qđ-byt v/v ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút a

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét biên bản họp ngày 24/09/2014 của Hội đồng chuyên môn xây dựng Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế;

Quyết định 5447/QĐ-BYT V/v Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút A <- Nhấp vào đây để xem file

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *