Home / Thông tin y tế / Văn bản hành chính / Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

 

Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *