Quá trình chăm sóc nhiễm khuẩn huyết năng theo bó: phân tích tổng hợp* (điều trị hướng mục tiêu)

Aust Crit Care. 2011 Nov;24(4):229-43. Epub 2011 Feb 15.

The severe sepsis bundles as processes of care: a meta-analysis.

Chamberlain DJWillis EMBersten AB.

Source: FlindersUniversity, Schoolof Nursing& Midwifery, Faculty of Health Sciences, GPO Box 2100, Adelaide, SA 5001, Australia. Di.Chamberlain@flinders.edu.au

Mục tiêu: Việc sử điều trị nhiễm trùng huyết theo từng bó (bundle) (điều trị hướng mục tiêu) ở những bệnh nhân (BN) nhiễm trùng huyết nặng và sốc nhiễm trùng đã gây tranh cãi trong thập kỷ qua. Các nghiên cứu lâm sàng đã báo cáo có lợi cũng nhưcó hại. Chúng tôi đã tiến hành một phân tích tổng hợp để đánh giá các bằng chứng lâm sàng và đánh giá hiệu quả được cứu sống.

Nguồn dữ liệu: Tìm kiếm cơ sở dữ liệu (từ 2004 đến hiện tại) của Medline, CINAHL, Pubmed, Danh bạ, Scopus và cơ sở dữ liệu của Google trong đó bao gồm các ấn phẩm tonà văn, lấy các tóm tắt từ hội nghị và các luận án điện tử, thực hiện bằng cách sử dụng cụm từ tìm kiếm:  sepsis, septic shock and/or bundles, processes of care, guidelines, early goal directed therapy, resuscitation.

Kết quả: Có 253 nghiên cứu, trong đó có  21 nghiên cứu về nhiễm trùng huyết điều trị theo từng bó gồm 23.438 bệnh nhân. Phân tích kết quả điều trị gộp theo bó sau 6 giờ hồi sức (1819 bệnh nhân) cho thấy tỉ lệ sống tăng rõ rệt (tỉ số odds (OR) là 2,124, KTC 95%: 1,701-2,651, p <0,000). Phân tích điều trị sau 24 giờ ở 16.521 bệnh nhân cho thấy tỉ lệ sống giảm hơn  (OR= 1,646, KTC95%: 1,036-2,614, p <0,035). Phân tích gộp cả 2 mhóm sau 6 và 24 giờ điều trị cho kết quả kết họp được cứu sống với OR= 1,744, KTC 95%: 1,421-2,141, p <0,000). ScvO2 và đường trong máu được phân tích riêng để đánh giá sự góp phần của các yếu này trong viêc cứu sống.

Kết luận: Hồi sức theo gói trong 6 giờ đầu trong mẫu dân số hiện nay là không có hại và đã được xác định trong các nghiên cứu tiên khởi ở Úc. Điều trị theo bó trong 24 giờ thì chưa được xác định rõ là cứu sống nhiều hơn so với điều trị thường qui hiện hành.  Các hướng dẫn điều trị nhiễm trùng huyết và theo bó điều trị  cần có tiến trình đo lường đáng tin cậy hơn và được thảo luận để tạo ra những thay đổi tích cực trong việc chăm sóc can thiệp và điều trị BN nhiễm trùng huyết nặng.

Người dịch: BS Rạng, BV An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)