Procalcitonin hướng dẫn thời gian điều trị kháng sinh trong các đơn vị chăm sóc tích cực: một tổng quan hệ thống

Agarwal RSchwartz DN.

Procalcitonin to guide duration of antimicrobial therapy in intensive care units: a systematic review.

Clin Infect Dis. 2011 Aug;53(4):379-87.

Việc sử dụng procalcitonin có thể giảm việc sử dụng kháng sinh trong đơn vị chăm sóc tích cực (ICU) một cách an toàn?. Chúng tôi đã thực hiện một tổng quan hệ thống tài liệu xác định 6 công bố thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh điều trị kháng sinh có hướng dẫn PCT so với thường qui ở bệnh nhân trong ICU, trích dữ liệu trên ICU và đặc điểm bệnh nhân, PCT hướng dẫn, kháng sinh sử dụng, thời gian nằm tại ICU, nhiễm trùng tái phát, và tử vong. Có procalcitonin hướng dẫn làm giảm đáng kể sử dụng kháng sinh (mức độ ảnh hưởng, 19,5% -38%) trong tất cả 5 nghiên cứu đánh giá tác động của nó đối với thời gian điều trị nhưng không giảm đáng kể việc dùng kháng sinh trong nghiên cứu chỉ đánh giá điều trị kháng sinh ban đầu. Thời gian nằm tại ICU giảm đáng kể trong 2 nghiên cứu nhưng không thay đổi trong những nghiên cứu khác. Không tái phát nhiễm trùng mà cũng không tử vong thay đổi đáng kể trong mọi nghiên cứu. Procalcitonin hướng dẫn có vẽ làm giảm sử dụng kháng sinh trong ICU một cách an toàn và đáng kể và làm giảm thời gian nằm tại ICU.

Người dịch: BS Trung, khoa ICU, BV An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)